Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

lacrimas
3361 3870 500
Reposted frompsychiczneblizny psychiczneblizny viaataszka ataszka
lacrimas
6834 79b9 500
Reposted fromfrendzel frendzel viaataszka ataszka
lacrimas
9372 8bf4
Reposted frompierdolony pierdolony viaataszka ataszka
lacrimas
7821 28f1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaataszka ataszka
lacrimas
W końcu jednak przychodzi taka chwila, że nie chce Nam się dłużej udawać. Stajemy się sami sobą zmęczeni. Nie światem, nie ludźmi - sami sobą.
— W. Myśliwski
lacrimas
3938 ac85 500
Reposted fromsavatage savatage viaataszka ataszka
lacrimas
Jest taki rodzaj spojrzenia, po którym wiesz, że będzie bolało.
— "Bezdech"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee

June 02 2019

lacrimas
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża.
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted fromplayinglove playinglove viaSylvka Sylvka
lacrimas
9283 6f85 500
Reposted fromRowena Rowena viaSylvka Sylvka
lacrimas
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataszka ataszka
lacrimas
0003 37e5
Reposted fromretro-girl retro-girl viaataszka ataszka
lacrimas
Pachniesz jak szczęście. Moje najpiękniejsze wspomnienia mają Twój zapach.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataszka ataszka
lacrimas
7694 aef7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecloser tobecloser
lacrimas
8489 604e
Reposted fromRowena Rowena viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Zawsze czułam, że coś jest ze mną nie tak, a teraz już wiem. Jestem wadliwym egzemplarzem.
— Robyn Schneider, Dzień ostatnich szans
lacrimas
i do zaoferowania mam tylko chłód, ale on mówi do mnie słońce.
— "Ten właściwy"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
5900 8632 500
Reposted fromhormeza hormeza viazycienaspsuje zycienaspsuje
lacrimas

"Jest taki rodzaj samotności, wynikający z poczucia niezrozumienia, gdy się wie rzeczy, o których inni nie wiedzą, i nie bardzo jest to komu przekazać, bo w gruncie rzeczy nie bardzo to innych interesuje".

Ryszard Kapuściński

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viathoruviel thoruviel
lacrimas
Pozwól się kochać, uśpij to, przez co byłaś nieszczęśliwa.
— Laura Adori - "Żywioły Lukrecji"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaataszka ataszka
lacrimas
7974 7cc7
Reposted fromvanirr vanirr viaSylvka Sylvka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl