Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2017

lacrimas
Ludzie często powtarzają ten cytat, żeby się uśmiechać, bo nigdy nie wiesz kto zakocha się w Twoim uśmiechu. Z punktu widzenia realisty- bzdury do potęgi. I ja byłam tą realistką. Zajęta od paru lat, zakochana w swoim mężczyźnie. Aż tu nagle taki błysk, moment, taki polski "jeb". Miał ten facet uśmiech jak Anioł. Niepowtarzalny, unikatowy. Taki, którego chciałoby się oglądać do końca świata. Taki, któremu się wierzy i  ufa.  Taki,  którego nie da się nie odwzajemnić. Nadal kocham swojego faceta, ale zrozumiałam, że można pokochać czyiś uśmiech. Mocniej niż kogokolwiek uśmiech tego świata.
— Życie
lacrimas
Jeśli w Twoich uśmiechach było całe zycie- to ja już umarłam.
— Anonimaaa

June 30 2017

lacrimas
Gdyby dało się kogoś zatrzymać, jak zwykły długopis, nawet taki, który kiedyś się wypisze... Gdyby się miało na tyle odwagi, by na pożegnanie wszystko zostało powiedziane. Gdybyś pojawił się wcześniej, gdybyś nie zrobił takiego wrażenia. Gdyby było drugie życie, by przeżyć coś dwa razy w inny sposób- znalazlabym Cię. A teraz żegnam, bo najłatwiej się ucieka.
— Pożegnania
Reposted bybellabella bellabella

June 26 2017

lacrimas
9704 e357
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viazoou zoou
lacrimas
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viazoou zoou

June 24 2017

lacrimas
8316 3689 500
lacrimas
A. Henel
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
lacrimas
Młodość jest jak te butelki, które rozwalaliśmy o ściany. Nie można ich skleić z powrotem, ale jest jeszcze szansa, dla każdego z nas, marnych ciuli, że przyjdzie ktoś, kto ułoży z nich witraże.
— Piotr Czerwiński, Pokalanie
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viazycienaspsuje zycienaspsuje
lacrimas
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
lacrimas
Twardowski <3 
Reposted frombanitka banitka viapoezja poezja
lacrimas
9508 b882
Reposted frompeper peper viazoou zoou
lacrimas

Ludzie sami nie zmieniają się nigdy. Ludzi zmienia życie. Dobre czy złe, dobrego czy złego człowieka, ale zawsze życie.

— Marek Hłasko

Reposted fromstorczyk storczyk viazoou zoou

June 15 2017

lacrimas
Nie byłeś mi nigdy teatrem, ani wiosną, ani żadnym kwiatem.
Nie pachniałeś jak jesień, ani lawenda, nie wzruszałeś jak wrzesień, ani poezja.
Nie oznaczałeś świata, ani radości.
Nie warty byłeś nawet gram miłości.
Lecz...
Byłeś oddechem.
Nie chodzi o to, że bez Ciebie nic nie potrafiłam.
Lecz...
Kiedy byłeś, to ja byłam.
— Przed północą
lacrimas
lacrimas
4613 5c95 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialandscape landscape
lacrimas
4567 6a32
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfoods prettyfoods
lacrimas
4559 44ac
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfoods prettyfoods
2941 d5f0
Reposted fromfreakish freakish viasarkastyczna sarkastyczna
lacrimas
5591 87e1
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viasarkastyczna sarkastyczna
lacrimas
1006 5784 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasarkastyczna sarkastyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl