Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 10 2017

lacrimas
Bóg czasami miesza żebyśmy się nie przypalili. 
Reposted fromupinthesky upinthesky viafou fou
lacrimas
Kiedy spada gwiazda, myślisz życzenie i nigdy się ono nie spełnia. Jednak za każdym razem ponawiasz próbę. Zatem dlaczego jeśli kochasz, rezygnujesz, skoro potrafisz próbować?
— Xxx
lacrimas
4908 376c
Reposted fromwybornie wybornie viaSylvka Sylvka
lacrimas
To dzień, w którym możesz przypomnieć sobie ile jesteś warta. Docenić każdy moment swojego życia. Spróbować inaczej. Pozwolić na więcej. Odważyć się zacząć na nowo. To chwila, kiedy możesz uzmysłowić sobie swój potencjał. Czasem zboczyć, niekiedy zawrócić, ale wciąż iść. To odpowiednia pora, aby sobie zaufać, pozwolić na słabość czy dziecięcą radość. To czas, w którym znów możesz zacząć żyć. To dzień, który może nie zmienić niczego. Ty decydujesz.
— Natalia Belcik
lacrimas
Zawsze musiałam się sparzyć, żeby coś zrozumieć. Wszystko chciałam sama przeżyć. Mam tendencję do spalania się. Taki charakter.
— Olga Bołądź
Reposted fromawkwardx awkwardx viazycienaspsuje zycienaspsuje
lacrimas
Jest tak chyba, że taka miłość zdarza się raz. To dość odważna deklaracja, kiedy jesteś w stanie powiedzieć o kimś, że oddałbyś za niego życie, ale widzisz – ja byłam tego pewna. Taka miłość do bólu, kiedy nawzajem macie siebie dość, ale nie jesteście w stanie odpuścić, bo wiecie, że nigdzie indziej nie będzie tego, co jest tu – nawet jeśli boli tak, że wbija w ziemię.
Reposted fromzoou zoou
lacrimas
3352 8b50
Reposted fromtrickster trickster viaSylvka Sylvka
lacrimas
0864 aae1
Reposted fromimradioactive imradioactive viaSylvka Sylvka
lacrimas
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaSylvka Sylvka
lacrimas
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataszka ataszka
lacrimas
Dobrze jest mieć miejsce, do którego można pójść, gdy nic się nie układa.
— Charles Bukowski "Kobiety"
6584 528c 500
Reposted fromturquoise turquoise viaSylvka Sylvka
lacrimas
Reposted fromthetemple thetemple viaSylvka Sylvka
lacrimas
lacrimas
Patrzy przez okno i pyta siebie, dlaczego jedni mają to, co im potrzebne, bez żadnego trudu, tak jakby im się to należało, a inni muszą szukać tego wszędzie, daleko, w obcych miejscach, wśród obcych twarzy.
— Igor Kulikowski - Polowanie na obłoki
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazycienaspsuje zycienaspsuje
lacrimas
0046 0058 500
lacrimas
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaSylvka Sylvka

May 09 2017

lacrimas
9600 fdac 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaataszka ataszka
2992 4edd 500

eartheld:

mostly nature
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viathoruviel thoruviel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl