Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

lacrimas
1492 7983
Reposted frompeper peper viavitek vitek
lacrimas
lacrimas
7379 4402 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaataszka ataszka
lacrimas
Najgłupszy sposób marnowania czasu to czekanie na kogoś. Aż dorośnie, aż zrozumie, aż doceni. 
Reposted fromyanek yanek viaimpulsivee impulsivee

April 16 2018

lacrimas
8850 0a47 500
Reposted fromhagis hagis viaataszka ataszka
lacrimas
4907 9cba
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaataszka ataszka
lacrimas
(...) uszkodzeni ludzie robią różne rzeczy, ponieważ nie potrafią nikomu zaufać albo uwierzyć w cokolwiek dobrego.
— Mia Sheridan, Archer's Voice
Reposted frommefir mefir viaataszka ataszka
lacrimas
9042 c1ee 500
Reposted fromCzarnyKaptur CzarnyKaptur viaataszka ataszka
lacrimas
5605 ecc3 500
jak często?
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaataszka ataszka
lacrimas
A jednak przy każdej niepewności tkwi odrobina nadziei, z której nie potrafisz zrezygnować.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Poczułam te pierdolone motyle, które z miłością nic wspólnego nie miały. Które zgwałciły moje wnętrzności, uszkodziły duszę. Nic już nie będzie takie jak przedtem. Niektóre wydarzenia są po to, aby zmienić coś w człowieku na zawsze. Albo ocalić albo przekreślić.
— Kaja Kowalewska - "Pomajaczone"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
jestem do znikania

chcę niczym świadczyć 
niczego wziąć niczego mieć 
nikogo zatrzymać

i te żal się Boże podróże 
żeby mnie było więcej 
żeby mi się dużo widziało

jestem wszystkim czego nie mam 
furtką bez ogrodu
— Miłobędzka
Reposted frommerkaba merkaba viapoezja poezja
lacrimas
5112 0bb7
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaataszka ataszka
7847 82db
Reposted fromscreamscence screamscence viaataszka ataszka
lacrimas
2472 aee9
Reposted fromonlyman onlyman viaataszka ataszka

March 31 2018

lacrimas
lacrimas
5197 f2ba
Reposted fromgreensky greensky viapieceoflife pieceoflife
lacrimas
lacrimas
Zanim kobieta zaangażuje się w związek z mężczyzną, powinna móc odpowiedzieć twierdząco na trzy pytania.[...] Czy zawsze odnosi się do Ciebie z szacunkiem? To pierwsze pytanie. Drugie pytanie brzmi: jeśli za dwadzieścia lat będzie dokładnie tą samą osobą, czy w dalszym ciągu chciałabyś za niego wyjść? I wreszcie: czy sprawia, że chcesz być lepsza? Jeśli spotkasz kogoś, przy kim na wszystkie trzy pytania będziesz mogła odpowiedzieć twierdząco, to znaczy, że znalazłaś odpowiedniego mężczyznę.
— C.Hoover
Reposted fromswojszlak swojszlak viaoutofmyhead outofmyhead
lacrimas
Ustrzeż mnie, Panie, od mężczyzny, o którym pomyślę,że jest inny.
— K. Grochola
Reposted fromnaturalginger naturalginger vialisti listi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl