Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 23 2018

lacrimas
Kompost emocjonalny - kiedy chcesz, ale nie chcesz. Tęsknisz, ale widzieć nie chcesz. Wiesz, że bez sensu, ale i tak płaczesz. Wiesz, że nawet jak wróci, to przez tydzień albo miesiąc będzie dobrze, a później znowu źle, ale i tak masz nadzieję, że tym razem już będzie dobrze. Nie będzie. I nie rycz. Nie tęsknij. Wiem, nie da się.
— dobby
Reposted fromdobby dobby viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
6700 534d
Reposted fromkarahippie karahippie viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Sparaliżował mnie fakt, że nie miałem absolutnie powodu, żeby się poruszać w jakimkolwiek kierunku.
— Vonnegut
lacrimas
Bo co mi innego zostało, jak nie zapalić?
— Dorota Masłowska "Wojna Polsko-Ruska pod flagą Biało-Czerwoną"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
6006 89c4 500
Reposted fromslodziak slodziak viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Są sprawy, które nigdy nie będą zakończone. Na zawsze będzie w nich rana.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
7252 42d6 500
więcej lirycznych grafik znajdziecie na: https://www.facebook.com/LirycznaGrafika/
Reposted fromazalia azalia viapoezja poezja
lacrimas
Reposted fromFlau Flau viaSylvka Sylvka
lacrimas
Ja po prostu sobie ze sobą nie radzę.
— „Pierwsza miłość”
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
4123 0077 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
To niepokojące jak bardzo można zapomnieć jak żyć. Jak czuć się dobrze.
https://zbyszek-kolega-z-wojska.blogspot.com/
lacrimas
2214 b0e8 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSylvka Sylvka
lacrimas
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Bolesne jest tracić wszystko, w co się wierzyło
— Marek Hłasko, "Bohaterowie są znużeni"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Prawie już o tobie nie myślę
— Osiecka
Reposted frominpassing inpassing viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
6991 5449 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSylvka Sylvka

July 23 2018

lacrimas
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— W. Wharton
Reposted fromtereska tereska viagabrynia gabrynia
lacrimas
1601 a821
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd viagabrynia gabrynia
lacrimas
(...) Co sprawiło, że aż tak boisz się czuć? Za każdym razem, gdy dajesz się porwać chwili i oddajesz się doznaniom, przez twoją twarz przelatuje coś, co zmusza cię do wycofania się. Do zrobienia kroku wstecz i bycia niedostępną. Do momentalnego stłumienia całej twojej potencjalnej namiętności. - Szuka odpowiedzi w moich oczach, trzymając zdecydowanie mój podbródek, żebym nie odwróciła wzroku. - Kto ci to zrobił, kochanie? Kto aż tak cię skrzywdził?
— K. Bromberg - "Driven. Namiętność silniejsza niż ból"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
1301 b6de
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaSylvka Sylvka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl