Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2018

lacrimas
Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie.
— W. Wharton
Reposted fromtereska tereska viagabrynia gabrynia
lacrimas
1601 a821
Reposted fromdziiewczynkaxd dziiewczynkaxd viagabrynia gabrynia
lacrimas
(...) Co sprawiło, że aż tak boisz się czuć? Za każdym razem, gdy dajesz się porwać chwili i oddajesz się doznaniom, przez twoją twarz przelatuje coś, co zmusza cię do wycofania się. Do zrobienia kroku wstecz i bycia niedostępną. Do momentalnego stłumienia całej twojej potencjalnej namiętności. - Szuka odpowiedzi w moich oczach, trzymając zdecydowanie mój podbródek, żebym nie odwróciła wzroku. - Kto ci to zrobił, kochanie? Kto aż tak cię skrzywdził?
— K. Bromberg - "Driven. Namiętność silniejsza niż ból"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
1301 b6de
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaSylvka Sylvka
lacrimas
lacrimas
Zaciskam z całej siły wszystko, co można zacisnąć w środku siebie, aby się znowu nie rozryczeć.
— J. Żulczyk
lacrimas
3093 afea 500
Reposted frompeache peache viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
jestem tutaj przecież zupełnie sam i ty też jesteś sama, ale nie tutaj.
— Rafał Puttkammer. /Nasze życie jest o traceniu//
Reposted fromottopilotto ottopilotto viaataszka ataszka
lacrimas
  Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.  
— Henning Mankell
Reposted fromIriss Iriss viaataszka ataszka
lacrimas
nieustannie coś tracę. zerzygać się można.
— .
Reposted fromaviee aviee viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
2333 f77a
Reposted fromdailylife dailylife viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Zawsze ciągnęło mnie do wariatów. Do ludzi wyniszczonych przez życie, którzy nie widzą w tym świecie żadnej radości. Ja im ją daję i odchodzę. Tak jakbym nigdy nie istniała.
Reposted fromspokodama spokodama viaataszka ataszka

July 06 2018

lacrimas
Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaspokodama spokodama
lacrimas
lacrimas
9244 6144 500
Reposted frompiehus piehus viakjuik kjuik

July 05 2018

lacrimas
6783 61b4
Reposted fromkarahippie karahippie viaSylvka Sylvka
lacrimas
Ciągle widzę w sobie jakiś błąd
— Artur Rojek
Reposted frominpassing inpassing viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Rozczarujesz się, ale postaraj się tym zbytnio nie przejąć.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaataszka ataszka
lacrimas
A teraz już nie czekam, nie oczekuję, po prostu przestałam go trzymać, puściłam go i odszedł. Bo on nie chciał wcale zostać - i wiedziałam o tym od dawna, ale dopiero teraz to zrozumiałam.
— samozatrucie.soup.io
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaataszka ataszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl