Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2017

lacrimas
lacrimas
3627 b1f0 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapomruki pomruki
lacrimas
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viamay29th may29th
lacrimas
0480 fc04
Reposted fromniewychowana niewychowana
lacrimas
Życia chcesz uczyć, choć swoje masz rozpierdolone.
Reposted fromorchis orchis viaschokoladehimmel schokoladehimmel
lacrimas
lacrimas

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins
lacrimas
lacrimas
lacrimas
lacrimas
Reposted fromFlau Flau
lacrimas
0513 7c0d
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling

June 14 2017

lacrimas
3020 1be6 500
lacrimas
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viayoucandoit youcandoit
lacrimas
9079 9ea8
let's leave the past behind us
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viayoucandoit youcandoit
lacrimas
lacrimas
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viayoucandoit youcandoit
lacrimas
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaLejen Lejen
lacrimas
7608 f6d1
lacrimas
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl