Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2020

lacrimas
4997 9237 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaSylvka Sylvka
lacrimas
Jeśli jest w Twoim życiu ktoś, kto potrafi zapalić w Tobie wszystkie zgaszone światła - nie puszczaj go nigdy.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viathoruviel thoruviel
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoe
lacrimas
8154 8535
Reposted fromretro-girl retro-girl viathoruviel thoruviel
lacrimas
Kiedy ktoś jest tak wyjątkowy, wiesz o tym prędzej, niż się spodziewasz. Poznajesz to instynktownie i masz pewność, że cokolwiek się stanie, już nigdy nie będzie nikogo takiego jak on.
— Nicholas Sparks, "Szczęściarz"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viathoruviel thoruviel
lacrimas
(...) prawdziwa miłość jest wtedy, kiedy w chwilowej złości dopatrujesz się zmęczenia, a nie złych intencji. Gdy w męskim milczeniu widzisz nie brak uczucia, ale problem, z którym on chce poradzić sobie sam. Gdy w kobiecych łzach dostrzegasz nie pretensję i wyrzut, ale potrzebę wsparcia i bliskości. Kiedy potrafisz wysłuchać, nim wysnujesz wnioski. I gdy uświadamiasz sobie, że nawet najbardziej kochający się ludzie potrzebują czasem od siebie odpocząć.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viathoruviel thoruviel
lacrimas
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viathoruviel thoruviel
lacrimas
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viathoruviel thoruviel
lacrimas
3149 faad 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viathoruviel thoruviel

November 26 2019

lacrimas
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Nie mogę pozbyć się przkonania, że nie zrobię w życiu tego co bym chciała.
— Coś przeszkadza.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
0584 5481 500
Reposted frompiehus piehus viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viazoou zoou
lacrimas
9241 2c51 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
9242 747d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSylvka Sylvka
lacrimas

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"
lacrimas
8565 8237 500
Reposted fromlockness lockness viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Reposted fromlovvie lovvie viaSylvka Sylvka
lacrimas

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
1769 d6f0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...