Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2019

lacrimas
1284 653a 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Nie mogę pozbyć się przkonania, że nie zrobię w życiu tego co bym chciała.
— Coś przeszkadza.
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
0584 5481 500
Reposted frompiehus piehus viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Decyzji się nie podejmuje. Decyzje się czuje.
— Kasia Sokołowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viazoou zoou
lacrimas
9241 2c51 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
9242 747d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSylvka Sylvka
lacrimas

Tak naprawdę największy kłopot z uczuciami polega na tym, że nie da się ich przechytrzyć. Nie da się oszukać smutku, rozpaczy. Udawać, że nie istnieją. Nie da się upchnąć gdzieś złości ani poczucia straty. One zawsze wracają. Nie da się zafałszować radości, euforii ani podziwu. Uczucia po prostu są. A do tego są mądre. Mówią nam wiele o nas samych, o innych ludziach, o tym, w czym żyjemy. Jak drogowskazy pokazują nam, czego nam potrzeba, co nas uwiera, gdzie daliśmy z siebie być może za dużo, a gdzie oczekiwaliśmy więcej.

— Agnieszka Jucewicz - "Czując. Rozmowy o emocjach"
lacrimas
8565 8237 500
Reposted fromlockness lockness viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Właściwie nie boję się nieznanego. Tylko trochę szkoda mi tracić to, co znam.
— Éric-Emmanuel Schmitt – Oskar i pani Róża
Reposted fromlovvie lovvie viaSylvka Sylvka
lacrimas

Każdy jest jakoś skaleczony.

— Marek Hłasko
Reposted fromMissMurder MissMurder viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
1769 d6f0
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viaimpulsivee impulsivee

October 25 2019

lacrimas
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viazoou zoou
lacrimas

Nigdy nie pokazuj ludziom, że cokolwiek Cie dotknęło.

Reposted fromgdybam gdybam viazoou zoou
lacrimas
3125 b5a6
Reposted fromnapiechote napiechote viazoou zoou
8004 fd74 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
najtrudniej jest widzieć słońce
wierzyć w słońce
i nie czuć ciepła
— Halina Poświatowska
Reposted fromzapachjasminu zapachjasminu viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
a teraz ? teraz siedzę i zastanawiam się , czy można jeszcze bardziej spierdolić sobie życie...
— Loca
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viaimpulsivee impulsivee
lacrimas
2210 0aac 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaimpulsivee impulsivee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl